Από το δάσος στο πιάτο σας ...

Τα μανιταροπροϊόντα στην Ανατολή, Αγιάς στη Θεσσαλία

Σας καλημερίζουμε με φθινοπωρίνη βροχερή διάθεση!!! Μας αρέσει να μοιραζόμαστε μαζί σας τις στιγμές από τις μανιταρογιορτές!!! Ανατολή, Αγιάς, Θεσσαλία!!!

Τα μανιταροπροϊόντα στην Ανατολή, Αγιάς στη Θεσσαλία

Τα μανιταροπροϊόντα στην Ανατολή, Αγιάς στη Θεσσαλία