Από το δάσος στο πιάτο σας ...

Craterellus lutescens!